About Us

About Us

บริษัท ยูเอ็นดับบลิว พลาสติก จำกัด เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีการรับจ้างฉีดพลาสติกที่เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กให้ลูกค้าที่ต้องการหลายบริษัทอาทิ เช่น บริษัท ซินโอ บริษัท พานาโซนิค เป็นต้น

ในปี พ.ศ.2549 ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้าสูง ส่งผลให้บริษัทลูกค้ามีการสั่งผลิตชิ้นส่วนตู้เย็นและเครื่องซักผ้าเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดขายเริ่มต้นประมาณ 2-5 แสนบาท/เดือน

หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจสูง ทางบริษัทจึงเริ่มขยายกิจการให้สามารถรองรับยอดสั่งผลิต เพื่อสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากทางลูกค้า พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อเป็นสิริมงคลกับบริษัทด้วย จากเดิมชื่อ บริษัท ยูนิคเวลด์ อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูเอ็นดับบลิว พลาสติก จำกัด และได้เพิ่มเครื่องจักรในการผลิต สามารถทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 6 ล้านบาท/เดือน

Our Services

  • ปรึกษางานพลาสติก
  • โมเดลต้นแบบ
  • ฉีดพลาสติก
  • แม่พิมพ์พลาสติก
  • ผลิตงานพลาสติก